Laatupalkitut palvelut käytössänne 🥇

Eduappi -nimen alle on koottu yrityksemme koulutuksen järjestäjille tarkoitetut palvelut, kuten raportointi-, kysely- ja koulutuspalvelut. Näitä palveluita on kehitetty tiivissä yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa heidän tarpeitaan varten.

Yrityksemme tiedolla johtamisen ratkaisut on palkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittaisessa laatupalkintakilpailussa. Kaksi asiakastamme osallistui kilpailuun, ja molemmat heistä voittivat ensimmäisen sijan. Yrityksemme ratkaisu asiakkaille tässä kilpailussa oli automatisoitu tietovaranto, tuloskortti sekä strategiatyökalu. OKM:n tiedotteessa arvioidaan seuraavasti:

Reaaliaikainen tuloskorttijärjestelmä on keskeinen johtamisen väline. Se on käytössä läpileikkaavasti koko organisaatiossa ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään päivittäisessä työskentelyssä. Pedagogiset ja laadulliset tavoitteet on yhdistetty ja avattu reaaliaikaiseen tuloskorttiin toimenpiteiksi, joiden etenemistä seurataan ja voi seurata. Jaettua johtajuutta toteutetaan viemällä päätöksenteko organisaatiossa niin alas kuin mahdollista. Sitä tukevat myös tietojärjestelmät, joista on saatavilla tarvittava tieto tason mukaisesti kuitenkin tietosuojakysymykset huomioiden. Eri osapuolien kytkeminen tiedolla johtamiseen on varmistettu usean eri kanavan ja menetelmän kautta. Käytössä ovat niin erilaiset sähköiset ratkaisut kuin henkilökohtainen vuorovaikutus henkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa sekä toimiminen verkostoissa. (lähde)

Tuloskortti

Strategiatyökalu

Raportoinnissa voidaan hyödyntää järjestelmien välisiä integraatiota sekä esimerkiksi Primuksen tai Studentan roolituksia. Raportointi voidaan totetuttaa perinteisellä tuloskortilla, jossa seurataan mittareita, tai porautuvana grafiikkana. Tiedot voidaan viedä myös PowerBI-ympäristöön ja tehdä raportointi sitä kautta. Yhdelle näkymälle voidaan koota tiedot useista eri lähdejärjestelmistä, kuten talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä muista tietolähteistä.

PowerBI dashboard osana tuloskorttityökalua

Henkilökohtaisilla näkymillä voidaan näyttää kirjautuneelle käyttäjälle häntä koskevia tietoja. Esimerkiksi vastuuohjaaja näkee omat opiskelijansa ja koulutuspäällikkö omien alaisten opiskelijat. Opiskelijoiden tilaa voidaan seurata hälytyksillä. Myös johtoryhmän jäsenille voidaan tehdä omat näkymät, joihin on koottu omalle vastuualueelle kuuluvia tietoja. Näkymät ovat täysin räätälöitävissä ja niissä voidaan esittää tekstiä, taulukoita ja grafiikkaa.

Vastuuohjaajan näkymä

Kyselypalvelut on toteuttavissa myös oppilaitosmaailmaan. Meillä on integraatiot esimerkiksi Primus ja Wilma järjestelmiin, minkä ansiosta kyselyaineistot voidaan yhdistää opiskelijoihin tai henkilökunnan tietoihin, sekä kyselykutsut voidaan välittää esimerkiksi Wilma-viestinä. Kyselyiden avulla voidaan myös tehdä henkilöstön vuotuinen kysely (TOB).

Henkilöstölle tarkoitetulla työajankirjauksella voidaan tehdä opettajien ja opinto-ohjaajien vuosityöajansuunnitelmat, sekä seurata sen toteutumista. Ohjelmisto helpottaa resursointia ja suunnittelua luku- tai kalenterivuoden ajaksi.

Työajanseurannan kalenterinäkymä

Opiskelijan työkirja-ohjelmiston avulla voit seurata opiskelijan opintojen etenemistä työpaikalla. Sovelluksen avulla voidaan määritellä, mitä tehtäviä tai ammattitaitovaatimuksia opiskelijan tulisi suorittaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Opiskelija tekee omat merkinnät tämän jakson aikana, joita opettaja tai vastuuhenkilö pääsee kommentoimaan ja kuittaamaan.

Opiskelijan työkirja

Eduappi -tuotteet ovat saatavilla joko koulutuksen järjestäjän omaan ympäristöön tai palveluna. Kysy meiltä lisää ratkaisuista, joita olemme tehneet! Eduappi toimii oman portaalin alla osoitteessa www.eduapp.fi.

Lue palveluun liittyviä asiakastarinoita

YSAO

YSAO

Aiemman yhteistyön tuloksena YSAO voitti vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teemalla ”Tiedolla johtaminen”. YSAO:lla aloitettiin vuonna 2014 TCD:n toteuttama tietovarastoprojekti, jota kehitetään edelleen. Lisäksi YSAO:lla on käytössä strategiatyökalu, jonka a...

Lue lisää  

Esedu

Esedu

Esedulle syntyi tarve rakentaa uudenlainen palautejärjestelmä tukemaan työelämässä järjestettävän koulutuksen laadunvarmistusta. Esedu halusi täysin automa...

Lue lisää  

Samiedu

Samiedu

Samiedulla otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön yrityksemme työajanseurantaohjelmisto. Ohjelmiston käyttöönoton tarkoituksena oli helpottaa opettajien vuosityösuunnitelman tekemistä ja seurantaa. Samiedun palvelujohtajan Teija Mielosen mukaan ohjelmiston hyötyjä ovat:

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopistossa on otettu käyttöön TCD:n strategiatyökalu, jonka avulla voidaan havainnollistaa vision ja strategian yhteydet strategisiin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin, joissa meidän on pakko onnis...

Lue lisää  

SSKKY

SSKKY

Opiskelijan työkirja on opiskelijan osaamisen hankkimisen seurantaan kehitetty työkalu. Työkalun kehittäminen aloitettiin Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimeksiannosta ja se otettiin käyttöön syksyllä 2019. Sovellus toimii web-käyttöliittymän kautta ja se on optimoitu mobiilikäyt...

Lue lisää  

Careeria

Careeria

Careeria Oy on toisen asteen ammattioppilaitos, jonka toiminta-alueena on itäinen Uusimaa sekä pääkaupunkiseutu. Careerian vuosittainen opiskelijamäärä on noin 11 000 ja henkilöstön lukumäärä on yli 400.

Vuoden 2020 keväällä Careerialla aloitettiin tietovarastoprojekti, jonk...

Lue lisää  

Joko aloitetaan yhteistyö?

Otathan meihin yhteyttä, niin pääsemme aloittamaan yhteistyön!

Ota yhteyttä