Strategiatyökalu auttaa pääsemään nykytilasta tulevaisuuden visioon

Strategiatyökalun tarkoituksena on tuoda strategia näkyväksi koko organisaation henkilöstölle. Keskeinen tavoite on, että strategiatyökalu auttaa organisaatiota pääsemään nykytilasta tulevaisuuden visioon. Toisin sanoen, tuotteemme avulla organisaatio saa reaaliaikaisen ja visuaalisen käsityksen toimintalogiikasta ja siitä, miten strategiset tavoitteet ja niihin kiinnitetyt operatiiviset toimenpiteet toteuttavat päämäärää. Tuotteemme avulla strategia jalkautetaan koko henkilöstölle asettamalla jokaiselle organisaation tasolle tavoitteita, jotka edistävät myös strategisten tavoitteiden toteutumista.

Toimenpiteille voidaan asettaa mittarit, joilla seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Mittarit ovat yhteydessä asetettuun tavoitteeseen sekä strategiseen tavoitteeseen, johon toimenpiteiden uskotaan vaikuttavan.

Tuotteemme toteuttaa tehokkaasti ja helposti strategian määritelmän, jossa strategia nähdään kehittyvänä, ei stabiilina. Muutokset tavoiteasetantaan sekä uusien toimenpiteiden ja niihin liittyvien mittareiden asettaminen on tehty helpoksi. Systemaattisesti käytettynä organisaatiolle syntyy roadmap siitä, miten tavoitteisiin ja itse päämäärään on päästy.

Strategiatyökalua voidaan soveltaa myös esimerkiksi yrityksen riskienhallintaan.

Lue palveluun liittyviä asiakastarinoita

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopistossa on otettu käyttöön TCD:n strategiatyökalu, jonka avulla voidaan havainnollistaa vision ja strategian yhteydet strategisiin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin, joissa meidän on pakko onnis...

Lue lisää  

Joko aloitetaan yhteistyö?

Otathan meihin yhteyttä, niin pääsemme aloittamaan yhteistyön.

Ota yhteyttä