Ratkaisujemme avulla voidaan tuottaa oikeassa muodossa oleva tieto sitä tarvitseville oikeaan aikaan ja paikkaan


Yrityksemme kehittämä BI- ja raportointiratkaisut vastaavat siihen haasteeseen, jossa datan ja informaation kasvusta johtuva ”infoähky” saattaa hämärtää päätöksentekoon tulevan informaation merkityksen. Kehittämisen lähtökohtina ovat olleet johtamisen ja teknologian näkökulmat.

Johtamisen näkökulmassa BI nähdään prosessina, jossa organisaation sisältä ja ulkopuolelta kerätty data integroidaan, ja sen pohjalta tuotetaan informaatiota päätöksentekijöille.

Vastaavasti teknologia näkökulmassa BI nähdään prosessina, jonka tehtävänä on tuottaa dataa tai informaatiota johtamisen näkökulmaan. Data voidaan esittää erilaisilla näkymillä päätöksentekijöille.

Datan raportoinnissa hyödynnetään deskriptiivisen analytiikan lisäksi predikatiivista ja preskriptiivistä analytiikkaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Alla olevassa kuviossa on esitetty pelkistetysti BI ja raportointiratkaisumme.

Yrityksemme BI ja raportointiratkaisujen avulla voidaan tuottaa oikeassa muodossa oleva tieto tietoa tarvitseville oikeaan aikaan ja paikkaan, joka mahdollistaa parempien ja oikea-aikaisten päätösten tekemisen organisaatiossa.

Yrityksemme tiedolla johtamisen ratkaisut on palkittu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittaisessa laatupalkintakilpailussa. Kaksi asiakastamme osallistui kilpailuun, ja molemmat heistä voittivat ensimmäisen sijan. Yrityksemme ratkaisu asiakkaille tässä kilpailussa oli automatisoitu tietovaranto, tuloskortti sekä strategiatyökalu. OKM:n tiedotteessa arvioidaan seuraavasti:

Reaaliaikainen tuloskorttijärjestelmä on keskeinen johtamisen väline. Se on käytössä läpileikkaavasti koko organisaatiossa ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään päivittäisessä työskentelyssä. Pedagogiset ja laadulliset tavoitteet on yhdistetty ja avattu reaaliaikaiseen tuloskorttiin toimenpiteiksi, joiden etenemistä seurataan ja voi seurata. Jaettua johtajuutta toteutetaan viemällä päätöksenteko organisaatiossa niin alas kuin mahdollista. Sitä tukevat myös tietojärjestelmät, joista on saatavilla tarvittava tieto tason mukaisesti kuitenkin tietosuojakysymykset huomioiden. Eri osapuolien kytkeminen tiedolla johtamiseen on varmistettu usean eri kanavan ja menetelmän kautta. Käytössä ovat niin erilaiset sähköiset ratkaisut kuin henkilökohtainen vuorovaikutus henkilöstön ja yrityskumppaneiden kanssa sekä toimiminen verkostoissa. (lähde)

Tiedolla johtamisen tueksi on rakennettavissa myös tekoälyn ratkaisuja, jotka pystyvät esittämään merkityksellistä tietoa suuresta tietomassasta. Esimerkiksi opiskelija-aineistosta pystytään ennustamaan se, kuinka hyvin opiskelija menestyy opinnoissaan.

Lue palveluun liittyviä asiakastarinoita

Samiedu

Samiedu

Samiedulla on käytössä yrityksemme kehittämä opintojen etenemisen seurantyökalu. Ohjelmisto hyödyntää oppilaitosten opiskelijajärjestelmän tietoja, joiden pohjalta koneoppimista hyödyntäen on pystytty tunnistamaan merkittävimmät tekijät opintojen keskeyttämisalttiudelle. Näitä ...

Lue lisää  

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopistossa on otettu käyttöön TCD:n strategiatyökalu, jonka avulla voidaan havainnollistaa vision ja strategian yhteydet strategisiin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin, joissa meidän on pakko onnis...

Lue lisää  

Aiko Academy Oy

Aiko Academy Oy

Aiko Academyn kanssa tehty kumppanuussopimus pitää sisällään TCD:n kysely- ja analysointipalvelut sekä johtamiskoulutukset.

Aiko Academy on totetuttanut omille asiakkailleen esimerkiksi 360-henkilöstökyselyitä, joiden suunnittelussa yrityksemme on ollut mukana. Kyselyiden analysoi...

Lue lisää  

YSAO

YSAO

Aiemman yhteistyön tuloksena YSAO voitti vuonna 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teemalla ”Tiedolla johtaminen”. YSAO:lla aloitettiin vuonna 2014 TCD:n toteuttama tietovarastoprojekti, jota kehitetään edelleen. Lisäksi YSAO:lla on käytössä strategiatyökalu, jonka a...

Lue lisää  

Joko aloitetaan yhteistyö?

Otathan meihin yhteyttä, niin pääsemme aloittamaan yhteistyön!

Ota yhteyttä