Tutkimukset ja palautemittaukset

Tutustu palveluihin

Työyhteisömittaus (TOB)

Työyhteisömittaus sisältää kolme johtamisen ja kolme hyvinvoinnin indeksiä. Tämän lisäksi toteutamme asiakkaan toivomia väittämiä vakioraportin lisäksi.

Barometria mittaavat väittämät (muutos parempaan tai huonompaan suuntaan) ovat samoja kuin varsinaisen kyselyn väittämät.

Tuotamme vakioraportin tuloksista tai toteutamme sen asiakkaan toiveen mukaan. Tulokset voidaan raportoida organisaation rakenteen mukaisesti aina tiimi-/ryhmätasolle sovitun mukaisesti.

Perinteisten suorien jakaumien lisäksi raportoidaan syy seuraussuhteita, joka mahdollistaa syvällisen ymmärryksen ilmiöstä.

Onko ihminen tärkein voimavara – Jos on, niin hyödynnä kyselyn tuloksia työyhteisön toimivuuden parantamiseksi.

360 mittaukset

Johtamisen käytänteet - 360 arviointi koostuu useista tieteenaloista ja antaa kokonaisvaltaista tietoa johtamisen käytänteistä.

Arviointi antaa tietoa johtamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä.

Johtamisen käytänteet – 360 arviointi tulosten käsittely voidaan kytkeä myös työyhteisö-mittauksen tuloksiin, jos asiakas on käyttänyt aiemmin ko. mittausta.

Johtamisen käytänteet – 360 arviointi sisältää kuusi indeksiä. Jokainen indeksi sisältää kuusi väittämää. Tämän lisäksi toteutamme asiakkaan toivomia väittämiä vakioraportin lisäksi.

Vastaaminen tapahtuu helposti käyttämällä joko liukuasteikkoa tai perinteistä asteikkoa.

Tuotamme vakioraportin tuloksista tai toteutamme sen asiakkaan toiveen mukaan. Tulokset voidaan raportoida organisaation rakenteen mukaisesti aina tiimi-/ryhmätasolle sovitun mukaisesti.

Asiakaskyselyt ja mittaustietojen hyödyntäminen

Kyselyiden tiedot voidaan integroida osaksi muita järjestelmiä. Esimerkiksi palautemittaukset (asiakkaille kohdennetut kyselyt) voidaan suoraan automatisoida CRM järjestelmästä

Tulokset voidaan perinteisten raporttien lisäksi integroida automaattisesti asiakkaan erilaisiin näkymiin (esim. tuloskortti, esimiehen työpöytä), jolloin vastaustieto on reaaliaikaisesti käytössä.

Tiedäthän, että kerran vuodessa tehtävät mittaukset antavat kokonaiskuvan mitattavasta tilanteesta. Helppokäyttöinen ”jatkuvan palautteen” kerääminen ja tulosten näkyväksi tuominen mahdollistavat proaktiivisen toiminnan asioiden korjaamiseksi.

Hankkeet

Toimimme hankkeissa esimerkiksi osatoteuttajan roolissa. Olemme osallisena mm. seuraavissa hankkeissa

Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet

  • Johtamis- ja työkulttuurimittariston kehittäminen ja toteutus
  • Työolobarometrimittariston kehittäminen ja toteutus johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta
  • Tasapainotetun tuloskortin (BSC) kehittäminen ja toteutus
  • Henkilöstöjohtaminen: työn organisoinnin ja terveyden yhteys toisiinsa henkilöstön kokemana
  • Tietosuoja ja -turva tiedolla johtamisen osatekijä -tuote
  • Työhyvinvointi ja -turvallisuus EFQM -mittariston näkökulmasta -tuote

Hankkeissa voimme olla apuna hankkeen suunnittelusta toteuttamiseen asti.