Työodotusten toteutuminen -hanke

Työodotusten toteutuminen - Työurien jatkumisen mahdollistaja ja osa yrityksen menestymistä

Hankkeessa testataan työodotusten, työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä reaaliaikaisen mittariston avulla.

Projekti on Etelä-Savon ELY –keskuksen rahoittama, ja sen toteutusaikaväli on 1.1.2018–31.7.2019


Kick-off:

  • alkukartoitus: yrityksen nykytila, henkilöstön työodotukset ja seurattavien strategisten mittareiden valinta
  • alkukartoitusten tulosten analysointi
  • strategisten mittareiden seurannan tarkentaminen

Yrityskohtaiset kehittämistoimet:

  • kehittämistoimien valinta ja toteuttaminen
  • mahdollinen asiakaspalautteiden käyttöönotto
  • välitarkastukset henkilöstön kanssa

Loppukartoitus sekä mallin rakentaminen ja julkaisu

  • loppukartoitus: yrityksen nykytila, henkilöstön työodotukset
  • mallin rakentaminen ja dokumentointi
  • tulosten julkaistu

Hankkeen vaikutuksena saadaan todennettua tietoa siitä, miten työnodotusten ja sisältöjen yhteensopivuus vaikuttaa työssäjaksamiseen ja työurien pidentymiseen. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti työvoimapulasta tai rekrytointiongelmista kärsivien yritysten henkilöstöhallinnon ja –suunnittelun tueksi. Samoin saadaan dokumentoitua tietoa siitä, miten työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.


Hankkeen hallinnoija:
Niina Puumalainen
puh 040 079 3026
niina.puumalainen@ysao.fi

TCD Consulting and Research Oy (osatoteuttaja)
Jukka Soininen
puh 045 256 5908
jukka.soininen@tcdcon.com

Tulokset ja raportit