Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr Checked

Strategiatyökalu

Strategiatyökalun tarkoituksena on tuoda strategia näkyväksi koko organisaation henkilöstölle. Keskeinen tavoite on, että strategiatyökalu auttaa organisaatiota pääsemään nykytilasta tulevaisuuden visioon. Toisin sanoen, tuotteemme avulla organisaatio saa reaaliaikaisen ja visuaalisen käsityksen toimintalogiikasta ja siitä, miten strategiset tavoitteet ja niihin kiinnitetyt operatiiviset toimenpiteet toteuttavat päämäärää. Tuotteemme avulla strategia jalkautetaan koko henkilöstölle asettamalla jokaiselle organisaation tasolle tavoitteita, jotka edistävät myös strategisten tavoitteiden toteutumista.

Toimenpiteille voidaan asettaa mittarit, joilla seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Mittarit ovat yhteydessä asetettuun tavoitteeseen sekä strategiseen tavoitteeseen, johon toimenpiteiden uskotaan vaikuttavan.

Tuotteemme toteuttaa tehokkaasti ja helposti strategian määritelmän, jossa strategia nähdään kehittyvänä, ei stabiilina. Muutokset tavoiteasetantaan sekä uusien toimenpiteiden ja niihin liittyvien mittareiden asettaminen on tehty helpoksi. Systemaattisesti käytettynä organisaatiolle syntyy roadmap siitä, miten tavoitteisiin ja itse päämäärään on päästy.

Tuotteemme sisältää katselmusten tekemisen organisaatiotasosta riippumatta. Tämä ominaisuus vahvistaa jatkuvan kehittämisen -mallia, jolla voidaan kehittää systemaattisesti organisaation toimintaa.

Strategian toteuttamisessa syntyvä informaatio voidaan siirtää erilaisiin tuloskortteihin organisaation tarpeen mukaan. Checked 1

Lue palveluun liittyviä asiakastarinoita Checked2

Joko aloitetaan yhteistyö?

Otathan meihin yhteyttä, niin pääsemme aloittamaan yhteistyön. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod. Checked8

Ota yhteyttä