Tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa

Raportointi & analytiikka

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja.

Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan?

Yrityksemme on ollut mukana hankkeessa toteuttamassa tiedonsiirtoa hankkeeseen osallistuvien ammattikoulujen (Esedu sekä Samiedu) tietovarannoista. Tiedonsiirron tarkoituksena on ollut toimittaa tekoälyä kehittävälle toimittajalle (Kwork) opiskelija-aineistoa määrämuotoisena ja helposti tulkittavana. Rajapinta toteutettiin REST-arkkitehtuurilla, josta on saatavilla myös Swagger-kuvaukset.

Projektissa on toteutettu myös tekoälyn tekemien ehdotusten tai viestien välittäminen opiskelijalle. Rajapintaratkaisumme avulla viestit voidaan tallentaa ja lähettää opiskelijalle Wilma-sovelluksen avulla. Lisäksi ehdotuksiin on lisätty yrityksemme palautekanava, jonka avulla opiskelija voi antaa palautetta yksinkertaisesti peukuttamalla viestiä. Tarvittaessa palautteeseen voidaan kirjata sanallinen palauta. Annettu palaute on myös osa rajapintatoteutusta, joten tekoälyn toimittaja voi parantaa ehdotuksia jatkuvasti kerätyn palautteen perusteella.

Rajapinnan avulla tekoälyn toimittaja pystyi hakemaan opiskelijoiden tiedot saman tietomallin mukaisesti sekä ammattikoulujen että ammattikorkeakoulujen järjestelmistä. Lisäksi toteutetun Wilma-viestittelyn ansiosta ulkopuolisen toimittajan ei tarvinnut perehtyä Wilman rajapintatoteutuksiin tai muihin ajastuksiin viestien lähettämiseksi, vaan kokonaisuus saatiin hoidettua saman rajapintasovelluksen avulla.

Wilma-viesti opiskelijalle

Lisäksi hanketta laajennettiin 2021 vuoden puolella opiskelijan hallintapaneeliin. Yrityksemme on mukana toteuttamassa hallintapaneelin sisäänkirjautumista. Sisäänkirjautuminen hallintapaneeliin on toteutettu opiskelijan Wilma-tunnuksia hyödyntäen (Wilman rajapinta), joten erillisiä käytättäjätunnuksia ei tarvita.

Hallintapaneelin kirjautuminen

Hankkeen tulokset ovat olleet hyviä. Projektin tekninen toteutus onnistu hyvin ketterän kehityksen menetelmillä, vaikka projektissa oli useita eri toimijoita sekä toimintaympäristöjä. Lue lisää hankkeesta sen verkkosivuilta.