Väitöstutkimus

Konsultointi ja koulutus Kyselypalvelut

Aapo Immonen on hyödyntänyt TCD:n tiedolla johtamisen työkaluja suunnitellessaan väitöstutkimustaan Valtorissa. TCD:n työkalujen ja osaamisen hyödyntäminen tutkimuksen edetessä syvenee muun muassa data-analytiikassa. Kyse on työkalujen hyödyntämisen lisäksi aktiivisesta ohjauksesta ja kehitystyöstä, joka edistää Valtorin toimintaa.