Strategian suunnittelu ja seuranta

Strategiatyökalu

Valkeakosken ammattiopistossa on otettu käyttöön TCD:n strategiatyökalu, jonka avulla voidaan havainnollistaa vision ja strategian yhteydet strategisiin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin, joissa meidän on pakko onnistua. Kuntayhtymän johtaja/rehtori Raimo Alarovan mukaan se auttaa keskittymään strategisesti oikeisiin asioihin, kun strategiset tavoitteet voidaan viedä konkreettiselle toimenpidetasolle ja niihin voidaan kiinnittää mittarit. 

Mittareiden toteutumista voidaan seurata tarvittaessa reaaliaikaisesti, ja ne voidaan linkittää aina strategisiin tavoitteisiin ja näkökulmiin. Alarova kertookin, että datan kasvaessa voidaan kehittää toimintaamme syy seuraussuhteiden avulla, ja se jäsentää ja ohjaa meitä keskittymään oleelliseen. 

Raportointi ja mittarit

Strategiatyökalun avulla voimme hahmottaa koko toimintaamme ja esittää päätöksentekijöillemme entistä luotettavampaa ja kokonaisvaltaisempaa tietoa toimintamme onnistumisesta meille tärkeissä asioissa. 

Strategiatyökalun tavoitenäkymä

Kehitysjohtaja Janne Hietanummi nostaa työkalun hyödyiksi myös henkilöstön sitouttamisen. Strategian eri tasojen tavoitteille ja toimenpiteille voi nimetä vastuussa olevat henkilöt, jotka voivat seurata omien vastuualueidensa etenemistä työkalun avulla. Tämä auttaa hahmottamaan oman toiminnan merkityksen osana koko organisaation strategiaa, mikä puolestaan edistää henkilöstön sitoutumista strategiseen kehittämiseen ja laadunhallintaan yleisesti.