Tuloksellinen toiminta

Konsultointi ja koulutus Raportointi & analytiikka

Toteutimme ja testasimme TOIMINTAMALLIA yhteistyössä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän kanssa teemasta TYÖODOTUSTEN TOTEUTUMINEN – TYÖURIEN JATKUMISEN MAHDOLLISTAJA JA OSA YRITYKSEN MENESTYMISTÄ. Hankkeeseen osallistui kahdeksan yritystä eri toimialoilta.

”TCD:n asiantuntijat kokosivat yrityksistä tietoa työodotuksista niin henkilöstön kuin johdon näkökulmasta. TCD:n analyysityökalulla voitiin todentaa millä asioilla on merkitystä kussakin yrityksessä ihmisten työhyvinvointiin ja miten asiat vaikuttavat myös yrityksen liiketoimintaan. Nämä yhteydet myös avattiin yrityksen henkilöstön kanssa pidemmiksi kehittämistavoitteiksi.

Yhteistyö TCD:n kanssa sujui joutuisasti ja vahvalla ammattitaidolla.”, kommentoi Leena Toivanen (hankepäällikkö, Ylä-Savon ammattiopisto)

Hankkeen vaikutuksena saatiin todennettua tietoa siitä, miten työnodotusten ja sisältöjen yhteensopivuus vaikuttaa työssäjaksamiseen ja työurien pidentymiseen. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti työvoimapulasta tai rekrytointiongelmista kärsivien yritysten henkilöstöhallinnon ja –suunnittelun tueksi. Samoin saadaan dokumentoitua tietoa siitä, miten työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Johtava asiantuntija Jalmari Heikkonen Työterveyslaitokselta toimi hankkeessa ohjausryhmän jäsenenä. Hänen arvionsa mukaan hanke oli onnistunut ja yrityksissä on tehty toimintamallin mukaisesti systemaattista kehitystyötä. Onnistumista seurattiin strategisilla ja toiminnallisilla mittareilla. Mittarit kehittyivät vuoden aikana pääsääntöisesti positiiviseen suuntaan.