Työajanseuranta

Työajanseuranta

Samiedulla otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön yrityksemme työajanseurantaohjelmisto. Ohjelmiston käyttöönoton tarkoituksena oli helpottaa opettajien vuosityösuunnitelman tekemistä ja seurantaa. Samiedun palvelujohtajan Teija Mielosen mukaan ohjelmiston hyötyjä ovat:

  • Helppo nähdä kerralla kaikkien toteumat ”yhdellä sivulla”, helpottaa esimiestyötä
  • Nyt kustannusten kohdentaminen reaaliaikaista, ei tarvita oikaista vuoden lopussa muistiosiirroilla kustannuksia paikoilleen
  • Aikaisempi excel- versio vei paljon resursseja ja oli manuaalinen
  • Palkanlaskentaan suoraan lisät, ei enää erillisiä dokumentteja
  • Hankelaput poistuivat, vie vähemmän resursseja

Työajanseurantaohjelmisto (Taika) on asennettu Samiedun ympäristöön, ja sinne viedään heidän tietovarastonsa kautta esimerkiksi Kurren tapahtumat kalenteriin näkyville. Tämä vähentää tuntien kirjaamiseen käytettävää aikaa. Lisäksi henkilöstön perustiedot, kuten esimies-alaissuhteet sekä kustannusjaot siirretään järjestelmään automaattisesti tietovarastosta.

Taika ohjelma on ollut käytössä tämän vuoden. Taikaan on helppo merkitä opetustunnit, suunnittelutunnit, palaverit ja hanketyö. Työaikalajit ja kustannuspaikat oppi jo viikossa, parissa. Lukujärjestyksen tunnit siirtyy Taikaan suoraan kaikkine merkintöineen. Hanketyön raportointi erillisillä exceleillä jäi samalla pois. Minulle kirjaaminen työpäivän päätteeksi on parin minuutin yhteenveto työpäivästä ja samalla tarkistan seuraavien päivien tehtävät.

Opettajan näkökulmasta parasta on selkeä sähköinen suunnitelma ja siihen peilaava työn seuranta. Vaikka koronakevät sekoitti suunnitelmia, tehty työ ja vanhat sekä päivitetyt suunnitelmat ovat hyvin selkeästi näkyvillä ja opettaja tietää missä työmäärissä mennään, kertoo Jukka Pesonen.

Lue lisää työajanseurannasta täältä.