Opintojen etenemisen analytiikka

Raportointi & analytiikka

Samiedulla on käytössä yrityksemme kehittämä opintojen etenemisen seurantyökalu. Ohjelmisto hyödyntää oppilaitosten opiskelijajärjestelmän tietoja, joiden pohjalta koneoppimista hyödyntäen on pystytty tunnistamaan merkittävimmät tekijät opintojen keskeyttämisalttiudelle. Näitä ovat opiskelijan tavoitetutkinto ja ikä, opintojen kesto, hyväksytyt ja hylätyt suoritukset, näytöt, poissaolot sekä työssäoppimispäivien lukumäärä. Käytössä olevan tekoälyohjelmiston avulla saadaan ennuste siitä, kuinka opiskelijan opinnot etenevät.

Tekoälyn tuottama ennakoiva tieto ja sen hyödyntäminen työssä on meille uutta. Saamme paljon uutta dataa ja kehitämme toimenpiteitä sen hyödyntämiseksi. Uuden ennustemallin pohjalta pystymme reagoimaan aiempaa nopeammin ja täsmällisemmin opiskelijoiden oppimisen etenemisen haasteisiin, Kokkonen kertoo.

Samiedussa on kiinnitetty huomiota opintojen keskeyttämisiin myös lisäämällä resursseja opiskelijoiden ohjaukseen. Tekoälyohjelmisto on ohjaushenkilöstön käytössä.

Opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy on tärkeää niin opiskelijan kuin oppilaitoksen kannalta. Opintonsa keskeyttäneillä on muita opiskelijoita suurempi riski syrjäytyä työmarkkinoiden ulkopuolelle. Lisäksi keskeyttämiset vähentävät oppilaitoksen saamaa rahoitusta, Kokkonen sanoo.

Lue lisää Samiedun tiedotteesta.