Jatkuvan parantamisen työkalu

6S -työkalu

Ponssen tarpeisiin kehitetty jatkuvan parantamisen sovellus toimii päivittäisenä työkaluna turvallisuus- sekä laatutyössä. Työkalulla raportoidaan muun muassa turvallisuushavainnot, turvallisuuskävelyt, tuotannon vaihetarkastukset, henkilöstön kehitysehdotukset sekä 6S rutiinit. Lisäksi sovelluksen kautta ylläpidetään ja hallitaan työhön liittyviä riskikartoituksia ja se toimii myös tapaturmatutkinnan ja raportoinnin alustana.

Työkalua on kehitetty Ponssen tarpeiden mukaisesti vuodesta 2016 eteenpäin. Sovellus on käytössä Ponssen eri toimipisteissä ympäri maailman, ja sen käyttöliittymä on käännetty useammalle kielelle. Lisäksi sovelluksesta on tehty myös mobiililaitteilla toimiva selainversio.

Vuoden 2019 JP-kehityslistalla oli parannuksia ja lisäominaisuuksia työkaluun. Riskinarviointi osiota on paranneltu toimimaan Ponssen organisaatiorakenteeseen ja niiden prosesseihin paremmin. Lisäksi työkaluun on tullut kaksisuuntainen integraatio Jiraan, jonka avulla JP-sovelluksen tehtävät voidaan viedä Jiraan omaan käsittelyputkeen.

Raportointi JP-sovelluksesta hoidetaan PowerBI -työkalulla. JP-sovellukseen rakennettiin toiminnallisuudet, joiden avulla tieto voidaan viedä Ponssen PowerBI-ympäristöön.

Yhteistyö TCD:n kanssa on ollut koko yhteisen matkan ajan helppoa ja sujuvaa. JP-Sovelluksen kehitysaskeleet ovat onnistuneet erinomaisesti niin sisällöllisesti kuin ennalta sovituissa kustannus- ja aikatauluraameissakin. Kommunikaatio TCD:n henkilöstön kanssa on helppoa ja mikä tärkeintä myös sovelluksen käytönaikaisten tukitarpeiden vasteaika on ollut kiitettävän nopeaa”, kommentoi Mika Julkunen.