Työhyvinvointi

Kyselypalvelut

Lieksan kaupungille toteuttiin vuonna 2019 työhyvinvointikysely jo kolmatta vuotta peräkkäin. Työhyvinvointikyselyssä (TOB) kysytään henkilöstön tyytyväisyyttä kuuteen eri kysymysryhmään. Kyselyyn vastaa koko Lieksan vakituinen henkilöstö.

Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvosen mukaan TCD:n kyselypalvelut ovat helposti saatavilla ja palvelu on asiantuntevaa sekä asiakaslähtöistä. Palvelun laatu on mielestäni hyvä, ja siinä välittyy henkilöstön asiantuntemus sekä palvelun joustavuus, joka luo tunteen siitä, että asiointi on helppoa ja mutkatonta. 

Sihvonen toteuaa palvelun tilaajana, että asiakkaan ongelmat ratkaistaan viivytyksettä, ja ongelmien ratkaisemiseksi tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamalleja. Sovituista toimitusajoista pidetään kiinni, ja asiakas saa  väliaikatietoja työn etenemisestä. Henkilöstö työskentelee tarvittaessa säännöllisten työaikojen ulkopuolella asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. 

Mikä parasta, niin kyselyistä saatu data voidaan yhdistää myös muuhun dataan ja datasta voidaan tehdä malleja asiakkaan tarpeiden mukaan hyödyntäen koneoppimista.  

Voin lämpimästi suositella TCD:n palveluja myös muille.