Palautteen kerääminen

Kyselypalvelut

Esedulle syntyi tarve rakentaa uudenlainen palautejärjestelmä tukemaan työelämässä järjestettävän koulutuksen laadunvarmistusta. Esedu halusi täysin automatisoidun palautejärjestelmän, myös palautetulosten raportoinnin. Palaute- ja raportointijärjestelmä kehitettiin TCD:n toimesta asiakaslähtöisesti Esedun tarpeita kuunnellen. 

EteläSavon ammattiopistolla palautetta kerätään TCD Survey työkalulla. Palautteen kerääminen voi olla kertaluontoista tai pidemmällä ajanjaksolla tapahtuvaa, kuten opettajan palaute tai työpaikalla järjestettävän koulutuksen palautteet. Järjestelmällä toteutetaan muun muassa seuraavia kyselyitä: työhyvinvointijohtaminenmuut henkilöstökyselytkoulutusviennin palaute sekä muut opiskelijakyselyt 

2018 vuonna työpaikalla järjestettävän koulutuksen kyselyt automatisoitiinOpiskelijat saavat kyselykutsun Wilma-viestinä ja työpaikkaohjaajille lähetetään sähköposti. Palautetta kerätään työpaikalla järjestettävän koulutuksen alkaessa, välillä ja päättyessä. Vuonna 2019 vastauksia kertyi yhteensä yli 3 500 kappaletta. 

2020 vuoden alussa Survey –ohjelmistolla automatisoitiin opettajapalautteen kerääminen. Opettajat voivat kerätä opiskelijoilta palautetta opetuksen laadusta. Palautteen opettajat saavat käyttöönsä omalle henkilökohtaiselle näkymälle seuraavana päivänä. 

Fiilimisttarit upotus Intranetissä

Henkilöstön fiilistä kerätään myös Surveyllä Esedun intranetin kautta. Fiilismittari-kysely on upotettuna intran etusivulle ja siihen vastataan erilaisilla hymynaamoilla. Lisäksi vastaajalle voidaan esittää myös lisäkysymyksiä, kuten mistä hyvä fiilis johtuu. Raportointi tästä kyselystä on toteutettu PowerBI yhteydellä, joka on koko henkilöstön käytettävissä.

TCD:n kyselyjärjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen kyselyohjelma, joka soveltuu monipuoliseen palautteen keruuseen. Kehitys on ollut nopeaa ja asiakaslähtöistä, kommentoi Raisa Karjalainen.