Kyselypalvelut

Kyselypalvelut

Raisa Karjalainen kommentoi kyselyohjelmistomme käyttöönottoa DigiFinlandissa:

Ryhtyessämme rakentamaan DigiFinlandille yhtiötasoista, sekä sisäiset että ulkoiset asiakastarpeet kattavaa palautejärjestelmää, valikoitui TCD Survey kyselytyökaluksi sen monipuolisten toiminnallisuuksien sekä kyselyiden ja tulosraportoinnin automaatiovalmiuden ja -mahdollisuuksien vuoksi. Kyselyohjelman valinnassa meille olennaista oli, että käytettävä ohjelma soveltuu joustavasti yhtiön toimintaan ja tehtävään digitalisaation edistäjänä. Lisäksi painotimme tietoturvan toteutumista kyselyohjelmassa järjestelmän valinnassa.

Erilaisten asiakastyytyväisyyden mittaamisten ohella TCD Survey soveltuu erinomaisesti myös osaksi sisäisiä toimintaprosessejamme. TCD Surveyn avulla saamme sujuvoitettua toimintaamme ja vastaamme paremmin asiakkaidemme sekä laatujärjestelmän asettamiin vaatimuksiin.

TCD:n kyselyjärjestelmän selkeys ja helppokäyttöisyys on sujuvoittanut järjestelmän käyttöönottoa yhtiössämme. Erityisen tyytyväisiä olemme TCD:n asiakaslähtöiseen toimintaan ja ketterään kyselyjärjestelmän kehittämiseen. Kokonaisuutena TCD Survey vastaa tarpeisiimme erinomaisesti.