Johtaminen ja työhyvinvointi

Kyselypalvelut Konsultointi ja koulutus

Aiko Academyn kanssa tehty kumppanuussopimus pitää sisällään TCD:n kysely- ja analysointipalvelut sekä johtamiskoulutukset.

Aiko Academy on totetuttanut omille asiakkailleen esimerkiksi 360-henkilöstökyselyitä, joiden suunnittelussa yrityksemme on ollut mukana. Kyselyiden analysoinnissa on myös käytetty yrityksemme työkaluja sekä palveluita, kuten Analyticsiä. Analyticsin avulla kyselytuloksista voidaan etsiä syy-seuraussuhteita sekä tilastollisia merkitsevyyseroja.

Lisäksi Aiko Academy on käyttänyt yritystämme johtamiskoulutuksissa. Koulutukset ovat koostuneet muun muassa strategisesta-, muutos-, tiedolla- ja hyvinvointijohtamisesta.

Pekosen mukaan he ovat tyytyväisiä yhteistyöhön TCD:n kanssa ja hän toivoo yhteistyön tiivistyvän edelleen koulutuksen kuin tutkimuslähtöisen koulutuksen/valmennuksen kehittämistyössä ja analyytikassa.