Jukka Soinisen väitöskirjatutkimuksessaan rakentama toimintamalli osoittaa IT-johtamisen roolin olevan keskeinen tuloksellisuuteen koulutuksen reformissa. IT-johtaminen mahdollistaa liiketoimintastrategian laajentamisen uusien tuotteiden ja palveluiden muodossa.

Jukka Soinisen väitöstilaisuus
Väitöstilaisuus 5.3.2021. Kuvassa vastaväittäjä Ossi Aura, kustos Mikko Siponen sekä Jukka Soininen.
TCD:n hallitus onnittelemassa Jukka Soinista
TCD onnittelemassa Soinista. Kuvassa Hannu Häyrinen, Jukka Soininen sekä Arto Pärnänen.
Jukka Soininen tutki väitöksessään IT-johtamisen yhteyttä koulutusorganisaation tuloksellisuuteen koulutuksen reformissa. Tutkimuksen kohteena oli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO), joka on monialainen ja suuri ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa.

– Reformi aiheena ammatillisessa koulutuksessa on erittäin ajankohtainen. Marinin hallitus päätti oppivelvollisuuden iän nostamisesta. Tulevaisuus näyttää, miten ketterästi koulutuksen järjestäjät pystyvät vastaamaan tähän reformin haasteeseen, Soininen kertoo.

IT:n hyödyntäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havaitsemiseen ja analysointiin mahdollistaa ketterän reagoinnin omassa toiminnassa. Myös organisaation sisäinen toiminta tehostuu, kun IT:n avulla saadaan informaatiota eri toiminnoista ja kehittämistarpeista.

Seurantajakson aikana toiminnalliset ja taloudelliset tulokset paranivat toimintaympäristön muutoksesta huolimatta. Toimintaympäristön muutos johti mittaviin taloudellisiin leikkauksiin ja toimintatapojen muutoksiin. Toimintatapojen muutos on valmistanut YSAO:ta toimimaan reformin mukaisesti. Myös vuoden 2020 tulokset ovat kehittyneet parempaan suuntaan, joten YSAO:n tekemät kehitysratkaisut ovat kestävällä pohjalla

Väitöskirjan ”Tapaustutkimus – toimintamalli IT-johtamisen yhteydestä koulutusorganisaation tuloksellisuuteen koulutuksen reformissa” tarkastustilaisuus oli perjantaina 5.3.2021 Jyväskylän yliopiston tiloissa. Tilaisuus välitettiin myös verkon kautta. Vastaväittäjänä FT Ossi Aura (Ossi Aura Consulting Oy, Helsinki) ja kustoksena professori Mikko Siponen (Jyväskylän yliopisto). Väitöskirja on saatavilla Jyväskylän yliopiston JYX-arkistosta.

Yrityksemme toteutti seurantajakson aikana YSAO:lla käytössä olevan tietovarastointiprojektin. Lisäksi projektin aikana otettiin käyttöön myös yrityksemme raportointi- sekä strategiatyökalut. Lisätietoja toteutetusta tiedolla johtamisen kokonaisuudesta voit lukea YSAO:n asiakastarinasta.

Henkilöstötulosten muutoksia mitattiin käyttämällä yrityksemme tieteellisesti validoitua työolobarometria (TOB) vuosina 2014, 2016 ja 2018. Aineiston keruu toteutettiin Survey-kyselytyökalulla, mikä mahdollisti vastausten analysoinnin Bayes-mallinnuksella.

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Everything DiSC® -analyyseja, jotka yrityksemme toteutti yhteistyössä MLP:n kanssa.

Voit lukea vastaväittelijä Ossi Auran mietteitä väitöstilaisuudesta hänen blogistaan.