Palautteen merkitys työyhteisössä

Esimerkki palautteen yhteydestä psykososiaalisiin tekijöihin.

Alla olevassa kuviossa on esitetty palautteen antamisen relaatiosta psykososiaalisiin tekijöihin.

Aineisto käsittää reilut 200 vastausta ja aineiston reliabiliteetti on > 0,90 ja mallinnuksen tarkkuus on 0.80.

Vaikka palautteen antaminen onnistumisesta on relaatioista erilaisiin psykososiaalisiin tekijöihin on kiistaton, niin tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palautetta annetaan vastikkeetta. Muun muassa palautteen antamisen ajoituksella ja onnistumisen perusteilla on suuri merkitys palaut-teen antamisen vaikuttavuuteen työyhteisössä.

palaute.jpg

Mikäli kiinnostuit asiasta, niin maltathan odotella vuoden 2019 loppupuolelle. Kuviossa olevat tyhjät laati-kot saavat silloin sisällön. Johtamisen parhaat käytännöt (WOL) tuo osaltaan tietoa palautteen merkityk-sestä työyhteisön toiminnassa, mutta toki paljon muutakin nimensä mukaisesti.

Lisätietoja antaa TCD team!

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

25.2.2019