Työodotukset hankkeen toimintamalli

Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä

Ylä-Savossa käynnistyi 1.5.2018 Etelä-Savon Elyn rahoittamana hanke, jonka tavoitteena on edistää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittymistä hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Keskeinen aja-tus on, että työodotusten toteutuminen työyhteisössä mahdollistaa työurien jatkumisen ja on osa yrityksen menestymistä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat johto ja henkilöstö yksityiseltä, julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Hankkeessa on mukana kuusi pk-yritystä, Yksi säätiö ja yhden koulutuskuntayhtymän yksikkö. Videossa esitellään lyhyesti hankkeen toimintamalli.

Lisätietoja antaa TCD:n tiimi.

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

15.11.2018