IT johtaminen

Informaatioteknologian avulla voimme kerätä dataa useista eri lähteistä. Miten sitä käytetään johtamisessa?

TIESITKÖ, että

  • Informaatioteknologian kehitysvauhti on ollut huikeaa ja se mahdollistaa kerätä monimuotoista dataa eri lähteistä sekä hyödyntää sitä liiketoiminnan eri osa-alueilla
  • 2010-luvulla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että yritykset, jotka harjoittavat päätöksenteossaan DDD-näkökulmaa (data driven decision making) hyötyvät siitä 5-6 prosenttia suuremmalla tuotannolla tai suorituskyvyn kasvulla, kuin mikä olisi oletettavissa suhteuttaessa kasvu yrityksen tekemiin investointeihin. Kasvu edellyttää tietenkin sitä, että kerätty data on laadullisesti oikeaa.
  • DDD:llä on suora syy seuraussuhde suorituskykyyn eikä se ole käänteinen.
  • It on organisaatioille entistä kriittisempi strateginen voimavara menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Ajatus perustuu oletukseen, että yritys kykenee reagoimaan liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin nopeasti ja tuottamaan siten asiakkailleen lisäarvoa.

TIESITKÖ, että

  • Huonosti IT:tä hyödyntävä organisaatio ei voi kasvattaa tuottavuuttaan pelkästään lisäämällä IT-investointeja. IT on nähtävä yhtenä liiketoiminnan tekijänä ja se on yhdistettävä organisaation investointeihin, henkilöstön tietotaitoon ja toimintatapoihin.
  • It:n kohdentaminen tehokkaasti liiketoimintaan tuottaa haasteita. Tutkijat ovatkin etsimässä uusia näkökulmia haasteiden ratkaisemiseksi, yhtenä esimerkkinä Schlosser ym. (2012) esittämät dimensiot, jotka ovat Ihminen – Sosiaalisuus – Älyllisyys.

Osaammeko hyödyntää informaatioteknologiaa tehokkaasti?

Jos kiinnostuit teemasta, niin ota yhteyttä!

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

24.7.2018