Työodotukset hankkeen loppuraportti

Hanke toteutettiin vuosina 2018 - 2019.

Voiko vuoden mittaisella Elyn rahoittamalla hankkeella vaikuttaa kahdeksan organisaation tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittymiseen parempaan suuntaan?

Väitämme, että kyllä voidaan ja hankkeen tulokset osoittavat sen myös. Hankkeen onnistuminen edellyttää kuitenkin, että organisaation johto on sitoutunut itsensä asettamiin tavoitteisiin. Kuviossa 1 on esitetty toimintamalli, joka käytiin läpi kaikkien kahdeksan organisaation johdon kanssa. Kävimme läpi perusteellisesti jokaisen vaiheen sisällön, ja mitä se tarkoittaa johdon ja henkilöstön osalta hankkeen aikana.

Toinen merkittävä onnistumisen tekijä oli, että hankeasiantuntijat saivat haastettua organisaatioiden johdon ja henkilöstön asettamaan sellaiset tavoitteet, jotka edistävät liiketoiminnan kehittymistä työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kannattavuuden näkökulmista.

Kolmas merkittävä tekijä oli se, että hyödynsimme koneoppimista ja tekoälyä perinteisten tulosten esittämismuotojen lisäksi. Tämä mahdollisti syy seuraussuhteiden tarkastelun tuloksista.

Mitä tuloksia sitten syntyikään hankkeen aikana (pelkistetysti)?

Liiketoiminnan kasvattaminen tai vahvistaminen

 • Osakekauppa toisesta alan organisaatiosta, joka vahvistaa ja laajentaa liiketoimintaa
 • Kannattavuuden ja liikevaihdon kasvu laajentamalla tuotevalikoimaa ja standardoimalla palvelutuotteet
 • Digitaalisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönottaminen
 • Laatujärjestelmän uudelleen käyttöönottaminen
 • Verkostoitumisen tehostaminen

Johtaminen ja lähijohtaminen

 • Työkulttuurin kehittäminen – esim. toimitusjohtajan katsaukset
 • Toimenkuvien määrittely
 • Vastuun lisääminen arjessa
 • Kommunikoinnin tehostaminen eri keinoin
 • Palkkauksen kehittäminen
 • Tavoitteelliset kehityskeskustelut

Työhyvinvointi

 • Tavoiteasettelu
 • Työvuorosuunnittelu
 • Erilaiset työhyvinvointia edistävät tapahtumat ymv.
 • Ergonomiset ratkaisut
 • Henkilöstön mukaan ottaminen suunnitteluun

Jos kiinnostuit asiasta, niin saat lisää tietoa hankkeesta, sen toteuttamisen vaiheista sekä tuloksista alla olevista raporteista sekä videosta:

Takaisin blogiin

Jukka Soininen

Jukka Soininen

jukka.soininen@tcdcon.com
+358 45 256 5908

26.10.2019